top of page

Wat we doen

Organisatieadvies

Interimprofessional 

Het ambacht om te begeleiden, teams tijdelijk bij te staan in hun ontwikkeling, organisaties beter maken vanaf de plek van adviseur. Het is mooi werk. 

Ik ben er echter van overtuigd dat het goed is om ook met je poten in de klei te staan, de weerbarstige werkelijkheid dagelijks ervaren. Hoe ingewikkeld het kan zijn de modellen of theorie zelf voor te leven.

 

Daarom werk ik ook graag als interimprofessional, op een plek waar ruimte is voor invloed en groei. In de zorg en het onderwijs, en graag met een veranderopgave om de organisatie een beetje gezonder te maken. 

Het weer deel uitmaken van een organisatie in verandering, voedt mijn werk als begeleider en dat geldt andersom uiteraard ook. Want zo makkelijk is het allemaal niet. Was dat wel zo dan hadden we het al lang gedaan (en geen bedeleider nodig). 

Het is mijn visie dat voor het bereiken van duurzame veranderingen en resultaten organisatieadvies en interimschap hand in hand gaan. Bouwen aan een organisatie is, binnen heldere kaders, investeren in, en leiden vanuit vertrouwen en ontwikkeling van mensen. Dat doe je door met overgave in het systeem te stappen en samen op te trekken vanuit het belang van de hele organisatie. Als interimprofessional zul je mij dit ook altijd zien doen. 

Heb jij een interimopdracht die aansluit bij mijn expertise (CV link) neem dan contact op: 0657778872 

 

Organisatieadvies

 • Wordt jouw organisatie/team geregeerd door de waan van de dag en zie jij dat graag anders?

 • Heb jij het gevoel dat in de organisatie op een niet productieve manier plannen worden geschreven die, heel eerlijk, in de la belanden?

 • Is het nemen van eigenaarschap, leiderschap en verantwoordelijkheid door medewerkers een belangrijke waarde in de organisatie?

 • Zie je dat het anders kan en ook zou moeten, en jullie weten niet waar te beginnen?

 

Lucht begeleidt organisaties die willen leren van elkaar en met elkaar. Die de tijd willen nemen om samen het echte gesprek te voeren en te ontdekken wat er anders kan en wellicht moet om verder te komen. Een organisatie die staat voor inhoud en die inhoud ook handen en voeten weet te geven met elkaar. Waar de mensen belangrijk zijn en resultaten tellen. 

Teams

Teams

 

 • Wordt er niet naar elkaar geluisterd in een teamvergadering?

 • Is het team verdeeld bij het nemen van beslissingen en merk je dat dat doorwerkt in alles wat jullie doen. 

 • Kosten vergaderingen meer energie dan ze opleveren?

 • Blokkeert het in jullie team?

 

Lucht begeleidt teams die beter willen functioneren als team en zichzelf daarbij willen uitdagen. Waarbij het gaat om ont-dekken en ont-moeten, bereid zijn het gesprek met elkaar aan te gaan. Functioneren als team is meer dan een paar vaardigheden toepassen. We starten met bouwen aan het fundament van vertrouwen en persoonlijk leiderschap. Vanuit daar op weg naar een sterk team dat verbonden en autonoom is.  

Coachen

Individuele begeleiding 

 • Ben jij tegen zaken aangelopen waarover jij wilt sparren met iemand buiten de organisatie?

 • Wil je met iemand die jouw werkveld snapt in twee sessies scherp krijgen wat jouw vraag is?

 • Wil jij duidelijk krijgen welke patronen je blijven hinderen en daar zicht op krijgen?

Lucht begeleidt ook individueel. Als je het even niet allemaal niet alleen wil doen. In twee of drie sessies heb jij je vraag helder en weet je waar je mee aan de slag wilt en hoe je dat wilt gaan aanpakken. Ik laat je op een natuurlijke en effectieve manier meerdere perspectieven zien die je gaan helpen om met beide benen op de grond te blijven staan. Ook heb je na deze sessies een duidelijke route voor jezelf helder. 

Wanneer blijkt dat voor jou een coach-traject onderdeel is van jouw route verwijst Lucht je graag door aan een van de twee gelieerde coaches die het vak van coaching echt verstaan. 

 

Doelgroep

 • professionals in alle fasen van hun ontwikkeling en loopbaan (advocaten, artsen, juristen, beleidsmedewerkers, onderzoekers)

 • bestuurders

 • leidinggevenden

Maatwerk

Leiderschap en teamontwikkeling, cultuurverandering en advies vragen vragen om maatwerk. Lucht gaat uit van de vraag en werkelijkheid van de klant. Het is essentieel om die werkelijkheid op tafel te hebben en vanuit daar te starten. Niet in de laatste plaats omdat de verandering, beweging uiteindelijk ook plaatsvindt in die werkelijkheid. Dus niets uitrollen en implementeren. Mensgericht ontwikkelen, teamgericht ontwikkelen, organisatiegericht ontwikkelen. Op maat. Altijd. 

Misschien vind je dit ook interessant

Restorative Trail met de Wilderness Leadership School Durban

Een keer per jaar gaat Lucht samen met een groep van maximaal 7 individuen de Afrikaanse Wildernis in. Weg uit de hectiek, alles wat je nodig hebt in een rugzak, geen telefoon en agenda, geen tijd. Prikkelloos zodat je op natuurlijke wijze kan zien waar jij staat. 

De tijd nemen om te herstellen. 

Wij organiseren deze reis naar Zuid-Afrika belangeloos (wij ontvangen daarvoor geen commerciële vergoeding, de kosten worden wel vergoed) en een vrijwillige donatie achteraf aan de Wilderness Leadership School en/of een van de projecten van deze school. 

De duur van de reis naar Zuid-Afrika (incl. reis) : 10 dagen

De kosten bij een volle groep (excl. reis): rond de 2000 euro per persoon.

In het voor en na traject in Nederland is er ruimte voor verdieping, inspiratie, verbinding en stilstaan bij verwachtingen en vragen.  

Je moet dan denken aan twee dagdelen en twee avonden.  

De kosten van dit traject bij een volle groep: 450 euro per persoon.

De eerstvolgende trail is van 26 juli tot 4 augustus 2023. Er zijn nog 2 plekken. 

Voorjaar 2024 is de eerstvolgende trail. Meer weten of opgeven kan vanaf nu via info@indelucht.com

Een impressie van de reis van 2018

bottom of page